Een database in OOo registreren en verwijderen

Gegevens uit een willekeurig databasebestand kunnen in OpenOffice.org geregistreerd worden om er verder mee te kunen werken voor bijvoorbeeld etiketten. Registratie betekent dat je OpenOffice.org vertelt waar de gegevens zijn en hoe ze georganiseerd zijn. Wanneer een database geregistreerd is, kunt je met de opdracht >Beeld, >Gegevensbron, de gegevensrecords uit tekstdocumenten en werkbladen oproepen.
registreren
1. Kies >Extra, >Opties, >OpenOffice.org Base, >Databases.
2. Klik op >Nieuw en selecteer het databasebestand.

verwijderen
1. Kies >Extra, >Opties, >OpenOffice.org Base, >Databases.
2. Selecteer het databasebestand en klik op Verwijderen.