Onderzoek naar gebruik open source bij overheden

De Algemene Rekenkamer gaat op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek instellen naar de besparingsmogelijkheden die het gebruik van open standaarden en open source software bij de overheid zouden kunnen opleveren ten opzichte van gesloten software. Bij gesloten software kun je denken aan bijvoorbeeld Windows of MS Office.

De aanleiding voor dit onderzoek is de motie-Gerkens c.s. waarin om zo’n onderzoek gevraagd wordt. De motie heeft het zowel over besparingsmogelijkheden bij de rijksoverheid als bij lagere overheden. Ook verbetering van de marktwerking is onderdeel van het verzoek.

De Algemene Rekenkamer verwacht komend voorjaar het rapport klaar te hebben.