OpenStreetMap

OpenStreetMapOpenStreetMap, kortweg OSM, is een project met als doel om vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te maken.Je zou kunnen zeggen dat het het open source alternatief van Google maps is.

Wereldwijd wordt informatie over straten, rivieren, grenzen, kroegen en gebieden verzameld en opgeslagen in een vrij toegankelijke database. Op basis van deze informatie worden toepassingen gebouwd, zoals kaartmateriaal en routeplanners.

Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie steunt volledig op vrijwilligers.

Vrij beschikbaar en vrij bewerkbaar betekent dat iedereen de geografische informatie mag gebruiken op voorwaarde dat de bron word genoemd en aanpassingen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar worden gesteld.

Snel een indruk krijgen van wat er met OpenStreetMap informatie kan? Ga dan naar de website van OpenStreetMap.