Wijzigingen in een OpenOffice.org document bijhouden

In OpenOffice.org Writer is het mogelijk op met anderen samen te werken in één document (niet tegelijkertijd!). Wijzigingen die deelnemers willen aanbrengen kunnen met de functie “Wijzigingen Bijhouden” vastgelegd worden. De eigenaar van het document kan later de wijzigingen controleren en al of niet accepteren. Hoe dat in zijn werk gaat laat ik je hieronder zien.

Wijzigingen in een document zijn bij te houden via het menu Bewerken > Wijzigingen > Bijhouden.

De alinea’s waarin wijzigingen zijn aangebracht worden gemarkeerd met een verticale zwarte streep in de kantlijn. Ook wordt de tekst standaard onderstreept en in een andere kleur weergegeven.

Het onderstrepen en de kleur van de tekst zijn te wijzigen via de Opties-dialoog. Deze dialoog is te bereiken via het menu Extra > Opties. Onder OpenOffice.org Writer > Wijzigingen zijn de attributen en de kleuren van de gewijzigde tekst in te stellen.

Hier is ook een onderscheid te maken in het soort wijziging. Toevoegingen kunnen een andere kleur krijgen dan stukken die verwijderd zijn. Ook kan aangegeven worden welke kleur de balk in de kantlijn krijgt en waar die lijn geplaatst wordt (links, rechts enzovoorts). Let er op dat deze instellingen bij elke deelnemer gelijk moeten zijn want anders ziet het er bij iedereen anders uit.

Via het menu Bewerken > Wijzigingen > Accepteren of annuleren is een overzicht van alle wijzigingen in een document op te vragen.

In het venster dat verschijnt kan een wijziging geselecteerd worden. Deze wordt dan in de tekst gemarkeerd en kan geaccepteerd of verworpen worden. Ook kunnen in een keer alle wijzigingen in een document geaccepteerd of verworpen worden.

Tot zover deze toch wel handige functie. Ik hoop dat je er wat aan hebt in je dagelijkse schrijfwerk.

Download hier de laatste versie van OpenOffice.org

  1 comment for “Wijzigingen in een OpenOffice.org document bijhouden

Comments are closed.