Bedrijven niet klaar voor nieuwe spamwet

Vanaf 1 oktober is het verboden voor bedrijven om zonder toestemming zakelijke e-mail en SMS-berichten te versturen. Meer dan de helft van de ondernemingen heeft de zaken echter nog niet op orde. Over zeven weken moeten bedrijven expliciete toestemming hebben gekregen om ongevraagd zakelijke e-mail en SMS-berichten te versturen. Deze regelgeving gold al langer voor berichten gericht aan particulieren. Ook adressen die in het verleden verzameld zijn vallen onder deze wetgeving en moeten om toestemming gevraagd worden als dat nog niet gedaan is.

Van de 452 ondervraagde bedrijven, gaf 57% aan geen expliciete toestemming te hebben gevraagd aan hun huidige adressenbestand, 21% gaf aan niet te weten of er toestemming is verleend door de beoogde ontvanger. 47% van alle respondenten was niet op de hoogte van wetgeving en de bijbehorende consequenties.

Blacklist
“Berichten na 1 oktober kunnen worden aangemerkt als spam, waarvoor de OPTA een forse boete kan opleggen. Ook kan de afzender op een zwarte lijst komen te staan, waardoor toekomstige e-mails afkomstig van de afzender geblokkeerd worden. De bedrijven hebben nog ruim anderhalve maand om actie te ondernemen en hun huidige bestand om toestemming te vragen”, zegt Jop Brocker van Yes2web dat het onderzoek uitvoerde. bron: Security.nl