Laat je niet hacken

Met die actie wil de Consumentenbond je informeren over de risico’s van internet. Dat wil ze doen met praktische informatie en hulpmiddelen.

Zo is er een online scanner beschikbaar die de pc onderzoekt op lekke software, met een quiz die laat zien of de gebruiker de gevaren herkent en een checklist om onder andere het ‘hang- en sluitwerk’ van de pc na te lopen. En natuurlijk veel tips voor veilig thuis en onderweg internetten, kopen en bankieren op internet en het privé houden van je persoonlijke gegevens.

Meer informatie: http://www.laatjeniethacken.nl/