Verbod op spam aan bedrijven per 1 oktober 2009

Verbod op spam aan bedrijven gaat in op 1 oktober 2009.

Het Nederlandse verbod op het versturen van ongevraagde elektronische berichten met commercieel, charitatief of ideëel doel, oftewel spam wordt uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2009 wordt ook het versturen van spam aan bedrijven, zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger, verboden. Tot nu toe is alleen het versturen van spam aan particulieren verboden. OPTA houdt hier sinds 2004 toezicht op.

OPTA handhaaft het spamverbod op basis van klachten die ingediend worden via www.spamklacht.nl. Sinds 2004 zijn bijna 49.000 klachten binnengekomen. Op basis van deze klachten heeft OPTA 72 waarschuwingen uitgedeeld, 2 lasten onder dwangsom opgelegd om bedrijven te dwingen te stoppen met het versturen van spamberichten, en 20 boetes opgelegd van in totaal 1.564.000 euro. bron: Spamklacht.nl